'Oğuz TANSEL 2014 Çocuk Yazını Ödülü' Nilay YILMAZ’ın.

Oğuz TANSEL’i anılarda yaşatmak, kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla verilen  'Oğuz TANSEL Yazın Ödülü' bu yıl çocuk yazını alanında bir araştırma-inceleme dosyasına verilmiştir.. 


'Oğuz TANSEL 2014  Çocuk Yazını Ödülü'  Nilay YILMAZ’ın.
Ödülü  yazar Nilay YILMAZ “Türk Çocuk  Edebiyatı Kitaplarında Çocuk Gerçekliğine Eleştirel Bir Bakış” adlı dosyası ile kazanmıştır. Prof. Dr. Cevat GERAY, Prof. Dr. Sedat SEVER, Prof. Dr. Medine SİVRİ, İlhan GÜLEK,  ve Metin TURAN’dan oluşan seçici kurul, YILMAZ’ın eserini oy çokluğu ile ödüle değer bulmuştur. Nilay YILMAZ  çalışmasında, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 1980-2010 yılları arasında 7-11 yaş grubuna öykü ve roman dalında okutulmasını uygun gördüğü 171 yapıttaki çocuk modellerini, bu dönemde çocukluğa bakış ve çocuk gerçekliği kavramlarını içerik analizi yöntemiyle irdelemiştir. çocuğun nesnelleştirilmesi yerine, çocuğun öznelleştirilmesi gereğine vurgu yapan bu çalışma çok kapsamlı ve daha önce yapılmayan bir çalışma özelliği göstermektedir.  

Oğuz TANSEL Çocuk Yazını Ödül Töreni 18 Nisan 2014 Cuma  günü saat 18:30’da, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde (Kennedy Cad. No: 4) yapılacaktır. Tören,  Neslihan ALPUGAN’in yöneteceği  Türkiye Polifonik Korolar Dernegi Minikler Korosu’nun konseri ile başlayacaktır. Mehmet ÇEVİK’in sunacağı törende,  Prof. Dr. Cevat GERAY, Prof. Dr. Sedat SEVER, Prof. Dr. Aysıt TANSEL ve Metin TURAN birer konuşma yapacaktır. Emre DEMİREZEN ve Güçlü Ali ÖZPOLAT, Oğuz TANSEL’den 'Kavak Ağacı' ve 'Mayıs Yağmuru' adlı şiirleri yorumlayacaktır. 

İzlence, ödül sunumu ile devam edecek ve ağırlama ile son bulacak. Oğuz TANSEL Çocuk Yazını  Ödül Töreni,  Çankaya Belediyesi, Folklar/Edebiyat Dergisi, Troya Folklor Araştırmaları Derneği ve  Ankara Aydınlığı Girişimi tarafından düzenlenmektedir. 
Katılım serbesttir. (Haber; Attila AŞUT)