17.04.2014

II Internatonal Cartoon Competition 2014, Tallinn, Estonia

The organizers of the INTERNATIONAL CARTOON COMPETITION are Estonian Humour Union, humour magazine Pilkaja (Mocker), Tallinn Old Town Days XXXIII and Tallinn Central City Government..

Tallinn, ESTONIA
May 05, 2014
( @ )

II Internatonal Cartoon Competition 2014, Tallinn, Estonia
The organizers of the INTERNATIONAL CARTOON COMPETITION are Estonian Humour Union, humour magazine Pilkaja (Mocker), Tallinn Old Town Days XXXIII and Tallinn Central City Government..

LIVING STREETS
Entries: A maximum of 5 entries can be submitted, works must be free from politics and without words, digitally at least 3500 x 2400 px (A4, 300 dpi), JPG. The work may have been previously published.
Information: Author's first and last name, title (if applicable), year of creation, e-mail.
Address digitally to: pilkaja.sisu@gmail.com
Entry deadline is the 5th of May 2014.
Prizes: nominal gold, silver and bronze trophy pencils (size 30 cm) and diploma.
Other conditions: The prize-winning works become the property of the organizer. All works may be published in humor magazine Pilkaja without additional fees. All participants get a free digital catalog of the exhibition.
Exhibition will take place in: Kiek in de Kök tower, Tallinn, Estonia. The exhibition will open in May 23, 2014.
More information at phone: +372 51 77 861
E-mail: pilkaja.sisu@gmail.com
-->(Source/Pilkaja-Website)
---
( Eesti )

II RAHVUSVAHELINE KARIKATUURIVÕISTLUS – ELAVAD TÄNAVAD 
Tallinn 2014..
Korraldajad: Eesti Huumoriliit, huumoriajakiri Pilkaja, Tallinna XXXIII Vanalinnapäevad, Tallinna Kesklinna Valitsus.
Saadetavate tööde arv: kuni 5 karikatuuri. 
Teised tingimused: karikatuurid peavad olema sõnadeta ja poliitikavabad, digitaalselt vähemalt 3500x2400 px (A4, 300 dpi) JPG formaat. Karikatuurid võivad olla varem avaldatud.
Vajalik info: autori ees- ja perekonnanimi, e-mail, töö nimi (kui on), valmimise aasta.
Saata elektrooniliselt: pilkaja.sisu@gmail.com
Tööde saabumise viimane kuupäev: 5. mai 2014
Auhinnad: Nimelised kuld, hõbe ja pronks 30cm pikkused pliiatsikujulised karikad ning diplomid.
Näituse toimumiskoht: Kiek in de Köki torn, Tallinn, Eesti.
Lisatingimused: Kõik osalejad saavad tasuta elektroonilise näituse kataloogi. Võistlusele saadetud tööde autoriõigust võib kasutada Eesti Huumoriliit ja töid võib avaldada huumoriajakirjas Pilkaja täiendava tasuta.
Näitus avatakse 23. mail 2014 ja jääb avatuks kuni 22. juuni 2014.
Täiendav info tel: 51 77 861