Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

Ayaküstü Desenler

Ayaküstü Desenler.. Çizerlere ait çizilmiş, çiziktirilmiş çizimler ve desenler. Farklı zaman, etkinlik veya ortamlarda yurt içi ve yurt dışından çizerlerin hızlıca çizdikleri çizgi örnekleri, portreler ve desenler..


(İsim Listesi Sayfa Sonundadır..)
---
   

   

        

      

      

     

       

     

       

      

     

     

   

   

***

Kimler Çizdi:
Ali ŞUR
Bülent OKUTAN
Cau GOMEZ, Brazil BR
Ekrem BORAZAN
Halil İ. YILDIRIM
Hüseyin TANYERİ
Metin PEKER
Murat ÖZMENEK
Olena TSURANOVA, Ukraine UA
Raif GÖKKUŞ
Sema ÜNDEĞER
Valentin DRUZHININ, Russia RS