7.04.2014

29. Ulusal ve 3. Uluslararası 'Eski Eser - Müze ve İnsan İlişkileri' Konulu Karikatür Yarışması

29. Ulusal ve 3. Uluslararası 'Eski Eser - Müze ve İnsan İlişkileri' Konulu Karikatür Yarışması..


Burdur / TÜRKİYE
09 Mayıs 2014
( P ) 

GİRİŞ
Madde 1:
Burdur Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs 2014 tarihinde kutlanacak olan 'Müzeler Günü' kutlama etkinlikleri içerisinde 29. Ulusal ve 3. Uluslararası Karikatür Yarışması düzenlenmiştir.
AMAÇ
Madde 2:
Son yıllarda kültür varlığı kaçakçılığı, yurt dışına kaçırılmış olan Kültür Varlıklarımızın yurdumuza geri getirilmesi çalışmaları, tarihi ve doğal sitler, anıt eserler ve tarihi çevre bilinci ile bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılarla müzeler ülkemizin gündeminde sürekli yer almış ve başlıca gündem konusu olmuştur. Amacımız karikatürcülerimizi özendirmenin yanı sıra, konu ile ilgili düşünce ve eleştirilerini almak ve eski eser sevgisini geniş kitlelere yayma, ilimiz turizminin
gelişmesine katkı da bulunmak ve bu konudaki mesajların ülkenin gündeminde sürekli olarak canlı kalmasını sağlamaktır.
KONUSU:
Madde 3: 
Yarışma Konusu 'Eski Eser - Müze ve İnsan İlişkileri' dir.
YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ve YAPITLARDA ARANAN ŞARTLAR
Madde 4:
Yarışmaya, yarışma seçici kurul üyeleri, jüri üyelerinin birinci ve ikinci derece yakınları dışında herkes katılabilir.
Madde 5:
Yarışmaya çizerler en fazla 5 yapıtla katılabilirler.
Madde 6:
Yarışmaya gönderilen yapıtlar özgün, hiç bir yerde yayınlanmamış ve orjinallerinin olması, fotokopi vb. örneklerinin gönderilmemesi gerekmektedir. Fikri sorumluluk çizerlere aittir.
Madde 7:
Yarışmaya gönderilen yapıtlardan, Burdur ve Burdur da bulunan antik kentleri vurgulayan eserler mansiyon ödülü için değerlendirilecektir.
Madde 8:
Yarışmaya gönderilen yapıtların sağ arka köşesinde katılımcının adı soyadı ve adresi ile telefon numaraları yazılı olacaktır. Ayrıca, kısa özgeçmişlerini de yazılı olarak ekli olarak göndereceklerdir.
Madde 9: 
Yapıtların boyutları azami 35x25 cm ebadında, asgari A4 boyutlarında olacaktır.
Madde 10:
Ön elemeyi kazanan yapıtlar (sergilenmeye layık görülen) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Burdur Müzesi) tarafından uygun görülen diğer yerlerde de sergilenebilecektir.
Madde 11: 
Yarışmaya katılan karikatürler Burdur Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü malı olacaktır. Karikatürlerin tüm telif hakları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devredilmiş sayılacaklardır. Yayınlanması halinde çizerler bu yayınlardan bir hak talebinde bulunamayacak, ancak yayınlar çizerlere ücretsiz olarak ayrıca gönderilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ VE TESLİM YERLERİ
Madde 12:
Yarışmaya son katılma tarihi 09 Mayıs 2014 Cuma günüdür. Değerlendirme ise 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü yapılacaktır. Ödül töreni 20 Mayıs 2014 tarihinde Müzeler Günü kutlama programı çerçevesi içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarışmada ödül alan yapıt sahipleri, ödül törenine katılarak ödüllerini alacaklardır. Bu iş için Burdur'a geliş ve gidiş ücretleri ile konaklama ücretleri karşılanacaktır.
29. Ulusal ve 3.Uluslararası Karikatür Yarışması Eserleri, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
Burç Mahallesi, Atatürk Caddesi 
Nr:13/1 BURDUR 
TEL: +90. 248. 232 22 10, +90. 248. 233 10 78
FAX: +90. 248 234 00 14 

ve


Burdur Müze Müdürlüğü 
Özgür Mh. Halk Pazarı Cd. 
Nr:3 BURDUR
TEL: +90. 248. 233 10 42
FAX: +90. 248. 233 87 63
adresine posta yoluyla yada elden teslim edilecektir.
ÖDÜLLER
Madde 13:
Birinciye..................: 2.750,00 TL
İkinciye....................: 2.000,00 TL
Üçüncüye.................: 1.500,00 TL
Mansiyon.................:1.000,00 TL
Ayrıca;
Burdur Belediyesi,
Mimarlar Odası Burdur Temsilciliği,
Burdur Mermerciler Derneği,
Burdur Kültür ve Turizm Derneği karikatürler arasından seçeceği esere özel ödül verecektir.
DİĞER HUSUSLAR
Madde 14:
Yarışmaya katılan sanatçılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Not: Şartname örnekleri www.burdurkultur.gov.tr ve www.burdurmuzesi.gov.tr
adresinden sağlanabilir. Tüm Katılımcılar eserlerini posta ile gönderebilirler.
Kurallar / Google Docs - PDF
Kaynak / Burdur Müzesi
---

29th NATIONAL and 3rd INTERNATIONAL CARTOON COMPETITION 

EGULATIONS INTRODUCTION
ARTICLE 1: 
The 29th National and 3rd International Cartoon Competition is organized by the Provincial Directorate of Culture and Tourism of Burdur Governorate in the framework of the Week of Museums to be celebrated on 18 May, 2014.
OBJECTIVE
ARTICLE 2: 
The smuggling of historical artifacts, the efforts to bring the smuggled cultural artifacts back to our country, historical and natural sites, monumental works and consciousness of historical environment have continuously taken place on the agenda of our country in parallel to scientific researches and archeological excavations. Our objectives in this competition are not only encouraging our artists but also receiving their opinions and criticism on these issues, disseminating the love of historical artifacts to a wider section of population, contributing to the development of tourism in the city and ensuring that the messages on these issues will remain on the agenda of our country.
SUBJECT
ARTICLE 3:
The theme of the competition is “Historical Artifacts-Museum and Human Relations”.
THE CONDITIONS FOR THE PARTICIPANTS AND THEIR WORKS
ARTICLE 4: 
Everybody can participate in the competition, except jury members and their first and second degree relatives.
ARTICLE 5: 
Artists can send maximum of 5 works to the competition.
ARTICLE 6: 
The works to be submitted to the competition must be original and not published before. The submission must be made with originals and not copies such as photocopy etc. The intellectual content of the works are the responsibility of artists.
ARTICLE 7: 
The works that highlight Burdur and its antique cities and artifacts will especially be the evaluated for honorable mention.
ARTICLE 8:
The name, surname, address and phone number of the participants must be written on the right hand side at the back of the works. Participants will also submit their brief resume enclosed in the post.
ARTICLE 9: 
The format of the works will be maximum 35 x 25 cm and minimum A4 size, the works smaller or bigger than these formats will be disqualified.
ARTICLE 10:
The works which qualify in the preliminary evaluation (means that they are found worth to be exhibited) can be exhibited in the Burdur Museum or other relevant places.
ARTICLE 11:
The cartoons to be submitted to the competition will be the property of the Provincial Directorate of Culture and Tourism of Burdur Governorate. All the copyrights of the works will be considered to have been transferred to the Provincial Directorate of Culture and Tourism. In case the works are published, the artists will not ask for copyright on the possible publications of their cartoons, but the copies of the publications will be sent to them free of charge.
COMPETITION CALENDAR AND SUBMISSION DEADLINE
ARTICLE 12:
The deadline for participation in the competition is Friday, 09 May 2014.
The evaluation will be made on, Wednesday, 14 May 2013. The award ceremony will take place on 20 May 2012 in the framework of the Week of Museums. The owners of the
awarded works will receive their awards during their participation in the award ceremony.
Their transportation to/from Burdur and the session fees will be covered by the organizers.
The works for the 29th National and 3rd International Cartoon Competition can be submitted
by post or in person to the following address:
Burdur Müze Müdürlüğü, 
29. Ulusal ve 3. Uluslararası Karikatür Yarışması Eserleri, 
Özgür Mh. Halk Pazarı Cad. Nr: 3
BURDUR / TÜRKİYE
TEL: +90. 248. 233 10 42
FAX: +90. 248. 233 87 63
AWARDS
ARTICLE 13:
1st Award :.........2.750,00 TL
2nd Award : ……2.000.00 TL
3rd Award :..........1,500,00 TL
Mention:……….1000,00 TL
Also :
Burdur Municipality,
Chamber of Architects of Turkey Burdur Representative Office,
Burdur Marble Cutters Association and
Burdur Culture and Tourism Association will give
Jury Special Prize on selected cartoon.
OTHER ISSUES
ARTICLE 14:
The artists that take part in the competition are considered to have accepted
the provisions of this regulation.
Note: The regulation documents can be found at: www.burdurkultur.gov.tr and
www.burdurmuzesi.gov.tr All participants can send their work by mail.
Rules / Google Docs - PDF
Source / Burdur Muzesi