24.04.2014

The Bucovina Museum from Suceava the 8 th Edition, 2014

The Bucovina Museum from Suceava invites you to participate to the International Exhibition of  Satirical Graphic  BUCOVINA - ROMANIA, the 8 th Edition, 2014..

Bucovina, ROMANIA
April 30, 2014
( P & @ )

The Bucovina Museum from Suceava the 8 th Edition, 2014
1. The International Exhibition of Satirical Graphic has as theme: 'Book'
2. We address to all the professional and amateurs cartoonists regardless their age from all
over the world.
3. The number of sent cartoons is maximum five (otherwise they will be disqualified).
4. Please attach in .doc format a brief presentation of your artistic activity (surname and
name, exact address, e-mail address, a photo and your CV) (otherwise they will be
disqualified)
5. The exhibition prizes is:
- Prize Bucovina = 500€ + Diploma + Gold Medal
- Three mentions = Diploma + Medal
6. The cartoons must be sent at the e-mail address: contact@artboa.ro and they must be of
300 dpi minimum resolution, A4 format, realized in any technique: black and white or colour, or
the cartoons must be sent at the address:
Bucovina Muzeum,
Str. Ştefan cel Mare, no.: 33, 
Suceava, cod: 720003, Romania
7.  All the events of the exhibition will be published in the web page of the Bucovina Museum
http://www.muzeulbucovinei.ro/.
All the artists who will enter for exhibition  will receive the catalogue of the saloon.
8.  If you want to participate at this event, please send your cartoons until 30 th of April 2014.
9.  The exhibition will be opened for the public in June 2014.
10.  Caricatures sent, will not be returned, will enter the Museum's collection.
Members of Jury: 
Mihai Panzaru PIM – Cartoonist 
George LICURICI – Cartoonist 
Ovidiu Ambrozie Borta BOA- Cartoonist 
---------------
Manager Artistic: 
-->(ArtBOA/Website1)
-->(ArtBOA/Website2)
-->(Muzeul Bucovinei/Website)
-->(Rules/Google Docs-English)
-->(Source)
---


( Rumanian )

Muzeul Bucovinei  vă invită să participaţi la Expoziţia Internaţională de Grafică Satirică  Bucovina-Romania, ediţia a VIII-a, 2014.  
1. Expoziţia Internaţional de Grafică Satirică are ca temă: 'Cartea'.
2. Ne adresăm tuturor caricaturiştilor profesionişti şi amatori indiferent de vârstă din întreaga lume.
3. Puteţi trimite la concurs  maxim 5 caricaturi  (în caz contrar veţi fi descalificaţi).
4. Vă rugăm să ataşaţi în format .doc o scurtă prezentare a activităţii dumneavoastră artistice, (numele şi prenumele, adresa exactă, e-mail, fotografia şi CV-ul) (în caz contrar veţi fi descalificaţi).
5. Premiile expoziţiei:
-Premiul  BUCOVINEI – 500 € + diploma + medalia de aur
-Trei menţiuni – diplomă + medalie
6. Caricaturile trebuie trimise pe adresa de e-mail: contact@artboa.ro  şi este necesar să fie cu o rezoluţie de minim 300 dpi şi format A4, realizate în oricare tehnică: alb-negru sau color, sau pe adresa :
Muzeul Bucovinei,
Str. Ştefan cel Mare, no.: 33, 
Suceava, cod: 720003, Romania

7. Toate evenimentele legate de această expoziţie vor fi publicate în pagina web a Muzeului Bucovinei, http://www.muzeulbucovinei.ro/. Toţi artiştii care vor fi selectaţi pentru salonul expoziţiei, vor primi catalogul tipărit al expoziţiei.
8. Dacă doriţi să participaţi la această manifestare, vă rugăm să trimiteţi caricaturile dumneavoastră pâna pe data de 30 aprilie 2014.
9. Expoziţia va fi deschisă publicului la Muzeul de Istorie Suceava în luna iunie 2014.
10. Caricaturile trimise nu vor fi returnate, vor intra in colecţia muzeului.
Membri Juriului: Mihai Panzaru Pim – caricaturist; George Licurici - caricaturist
Ovidiu Ambrozie Borta BOA- caricaturist 
---------------
manager artistic: BOA  
www.artboa.ro
www.artboa.blogspot.com   
-->(ArtBOA/Website1)
-->(ArtBOA/Website2)
-->(Muzeul Bucovinei/Website)
-->(Rules/Google Docs-Romanian)
-->(Source)