16.02.2014

4. Uluslararası Turhan SELÇUK Karikatür Yarışması, Milas, Muğla, Türkiye

4. Uluslararası Turhan SELÇUK Karikatür Yarışması, Milas, Muğla, TÜRKİYE..Milas, Muğla, TURKEY
May 02, 2014
NEW DATE:
May 16, 2014
( P )


4. Uluslararası Turhan SELÇUK Karikatür Yarışması, Milas, Muğla, TÜRKİYE..

ŞARTNAME 
KONU: Serbest
KOŞULLAR:
1- Yarışma tüm çizerlere açıktır.
2- Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

3- Teknik serbesttir. Çizer yarışmaya istediği kadar karikatürle katılabilir. Ancak eserler orijinal olmalıdır. Sanatçı tarafından (ıslak imza) imzalanması koşulu ile dijital baskı ürünler kabul edilir.
4- Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla (30cmx40cm) olmalıdır.
5- Katılımcılar, eserinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, adresini, e-postasını, ülkesini ve telefon numarasını yazmalı; kısa bir özgeçmişini zarfın içine koymalıdır.

6- Karikatürler, 02 Mayıs 2014 16 Mayıs 2014 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmiş olmalıdır.


4. ULUSLARARASI 
TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI 
Milas Belediyesi Kültür Sanat Birimi , 
Hacı Aliağa Konağı
48200- Milas - Muğla
TÜRKİYE

Tel: (0.252) 513 77 70

7- Yarışma sonuçları 28 Mayıs 2014 tarihinde açıklanacaktır.
8- Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler kültürel amaçlı kullanılabilir, yayınlanabilirler. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Eserler Turhan SELÇUK Karikatürlü Ev’de saklanacaktır.
9- Jüri tarafından seçilecek olan, sergilenecek ve albümde yer alacak eser sahiplerine yarışma albümü gönderilecektir.
10- Ödül töreni 16 Ağustos 2014 tarihinde yapılacaktır. Aynı tarihte sergilenmeye değer görülen ve ödül alan karikatürlerin sergi açılışı Turhan SELÇUK Karikatürlü Ev’de gerçekleştirilecektir. Sergi 13 Eylül’e kadar açık kalacaktır.
11- Özel Ödül kazananların konaklama ve Yemek giderleri karşılanacaktır. Yol masrafları kendilerine aittir.

12- SEÇİCİ KURUL:
Muhammet TOKAT (Milas Belediye Başkanı)
Kamil MASARACI (Karikatürist)
Marilena NARDI  (Karikatürist) İtalya
Christine TRAXELER (TRAX) (Karikatürist) Fransa
Menekşe ÇAM (Karikatürist)
Emre YILMAZ (Karikatürist)
Latif DEMİRCİ (Karikatürist)
Ersin YENİCELİ (Milas Bel. Kltr Snt Sor.)
Bülent  ÖRKENSOY (Grafik Tasarımcı)

13 - ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü      : 3.000 Dolar
İkincilik Ödülü        : 2.000 Dolar
Üçüncülük Ödülü   : 1.000 Dolar
Diğer Özel Ödüller: Çeşitli kuruluşların, dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin koyacakları özel ödüller.
Not: 24 Mayıs 2014 tarihinde jüri toplantısı yapılacaktır.
Kurallar / Pdf
Kurallar / Word doc.
Milas Belediyesi / Website


---
(English)
4th INTERNATIONAL TURHAN SELCUK CARTOON CONTEST
Theme: Free
CONDITIONS:
1 - The contest is open to all cartoonists.
2 - Submitted cartoons to the competition may have been published previously. But they shouldn't have won a prize in another contest.
3 - Technical and number is free. But the works must be original (digital printings are accepted with signing wet by the artists )
4 - The maximum size of the works should be ( 30cm x 40cm )
5 - The participants must write with capital letters; their name, surname, address, e-mail, country and phone number on the back side of the works. Also a short biography is needed.
6 - The cartoons must be sent to the following address until 2nd May 2014; 16 May 2014
     "4. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI
     Milas Belediyesi Kültür Sanat Birimi, Hacı Aliağa Konağı 
     48200 Milas - Muğla / TÜRKİYE"
Tel: (+90.252) 513 77 70
7 - The results will be announced on 28 May 2014.
8 - The cartoons submitted to the competition will not be returned. They can be used for cultural purposes. Participants are deemed to have accepted these conditions. The works will be stored in Turhan Selçuk Karikatürlü Ev.
9 - A catalog of the selected cartoons by the Jury will be sent to the authors.
10 - The award ceremony will be held on August 16, 2014 The opening of the exhibition will be held on the same date ( will be open until 13rd September ).
11 - The accommodation and food expenses of the award winners will be covered.
12 - JURY MEMBERS:
Muhammet TOKAT (Milas Mayor)
Kamil MASARACI (Cartoonist)
Marilena NARDI (Cartoonist) Italy
Christine TRAXLER (Cartoonist) French 
Menekse CAM (Cartoonist)
Emre YILMAZ (Cartoonist)
Latif DEMIRCI (Cartoonist)
Ersin YENICELI (Culture Art Chief.)
Bulent ÖRKENSOY (Graphic Designer).
13 - AWARDS: 
First Prize: $ 3,000
Second Prize: $ 2,000
Third Prize: $ 1,000
Other Special Awards: Various organizations, associations, newspapers, art magazines, trade unions and agencies will put their special awards.
PS: Jury meeting will be held on May 24, 2014
Rules / Pdf
Rules / Word docs.
cipality / Website

First Prize- 2013
Oktay BİNGÖL
(Turkey)

First Prize- 2012
Hamidreza MOSAYEBI
(Iran)

First Prize- 2011
Dariush RAMEZANI
(Iran)