'Temel Aga'nın Mektupları'

🔴'Temel Aga'nın Mektupları' Serander Yayınları'ndan çıktı.. Karadeniz yöresine ait yazılı mizah dilini oldukça iyi kullanan SÜMERKAN, bunu daha kitabın kapağından başlayarak kanıtlıyor. "Yüksek sesle okuyan Mustafa Reşat..


'Temel Aga'nın Mektupları'..Mustafa Reşat SÜMERKAN'ın yazdığı 'Temel Aga'nın Mektupları' isimli kitabın  ikinci (2.) baskısı okuyucularıyla buluştu. İlki 1997 yılında yayımlanan her iki kitabın çizimlerini Muammer KOTBAŞ yaptı.
Mustafa Reşat SÜMERKAN'ın yazdığı 'Temel Aga'nın Mektupları' isimli kitabın  ikinci (2.) baskısı okuyucularıyla buluştu. İlki 1997 yılında yayımlanan her iki kitabın çizimlerini Muammer KOTBAŞ yaptı.

 kapaklarKaradeniz yöresine ait yazılı mizah dilini oldukça iyi kullanan SÜMERKAN, bunu daha kitabın kapağından başlayarak kanıtlıyor; "Yüksek Sesle Okuyan: Mustafa Reşat SÜMERKAN, Duyduğu Kadarını Çizen: Muammer KOTBAŞ"  16 yıl sonra, yeni mektup ilaveleriyle ikinci (2.) baskısını yaparak piyasaya çıkan 'Temel Aga'nın Mektupları' kitabının ön sözünde SÜMERKAN şunları söylüyor;

"(...) Mektuplarda geçen olaylar, Karadenizde günlük yaşamın ipuçlarıdır. Bunlar, üzerinde durmaya bile değmeyen , haber değeri taşmayan ama bölge insanını yakından tanıma olanağı veren yaşam kesitleridir. Mektupların birer güldürü unsuru oldukları söylenemez. 'Temel Aga', yalnızca yaşadığı olayları kağıt üzerine yansıtmıştır ama bize gülünç gelir. Belki de bizi güldüren, günlük yaşamda dikkat etmediğimiz ayrıntılar, olayların yöresel kültürümüze, anlayışımıza ters düşen yönleri ya da bölgeye özgü çelişkileridir." (...)"
---

Yeni Bulunan Mektuplar'dan..
Mayis ayi 24, sene1994
(...) Abdullah kardaşum, şimdi durup dururken bu iş nerden aklıma geldiki! Beni aldi vıyvıylar. Heralda bizi tariyacak hallari yok ama, üç-beş kandırılur da cahilluk edip bize daş yağdırurlarsa? Nazmiye'ye dedumki; "Hızli yüri Nazmiye! Derhal karşi kıyiya intikal edelum. Burasi açık ve korunmasuz bi mevki. Her an menzile girebiliruk. Eğer ki sana 'yat!' komuti verursam, köprünun korkuluğuna yanaşip yere uzan. Habu Temel seni cani pahasina korur.
Kardaşum, elbette benimkisi gereksuz evham. Boyle bişe olacaği yok. Zaten Nazmiye da güldi da dediki; 'Demek benum içun göğsuni mermilere siper edecesun he? Habu güzel laflari demek içun niye elli sene bekledun?' " (...)
(Temel Aga'nın Mektupları', sayfa 114 )
---

Mustafa Reşat SÜMERKAN

1953 yılnda Trabzon'da doğdu. 1877 yılında K.T.Ü. Mimarlık Bölümünden Yüksek Mimar olarak mezun oldu. Aynı yıl bu bölüme Asistan olarak girdi. aralık 1990'da doktora tezini tamamladı ve Yardımcı Doçentliğe atandı. 2007 yılında emekli oldu.

Doktora tezini Doğu Karadeniz'de köy mimarisi konusunda tamamlayan SÜMERKAN, gerek mimarık konularıyla ilgili araştırmalar, gerekse fotograf çekimi amaçlı gezilerle Doğu Karadeniz'i adım adım dolaştı, bölge kültürünü yazılı ve görsel olarak belgelemeye çalıştı. Mimarlık konularından ayrı olarak Halkbilim, Etnografya, Fotograf Sanatı konularında da çalışmalarda bulundu. 

1987 yılında kurulan Fotograf Sanatı Derneği 'FOTO FORUM'un her kademesinde görevler üstlendi. Trabzon, Ankara, İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de toplam 11 kişisel sergi açtı, dia gösterileri gerçekleştirdi, toplu sergilere katıldı. 2011 yılında kuruluşunu gerçekleştiren Mizah Sanatı Derneği Yönetim Kurulu'nda yer aldı. Trabzon'da yayımlanan çeşitli dergilerde editörlük ve görsel danışmanlık görevleri yaptı.
Yerel gazete ve dergiler yanında ulusal dergilerde de kültür ve sanat konularında yazılar yazmayı sürdüren SÜMERKAN evli ve iki (2) çocuk babasıdır.
---------------
(Mustafa Reşat SÜMERKAN);
---

Muammer KOTBAŞ

Karikatürde ilk eleştirilerini Gazeteci, Yazar- ve Karikatürcü Hikmet AKSOY'dan aldı. İlk karikatürü 1981'de Trabzon'da 'Karadeniz Gazetesi'nde yayınlandı. Bunu daha sonra dönemin mizah dergileri 'Çarşaf', 'Gırgır' ve 'Fırt' izledi. Trabzon ve Samsun'da yerel gazete ve dergilerde çalıştı. İstanbul'da 1989 ve 2003 yıllarında 'Gırgır', 'Fırt' ve 'Fesat' mizah dergilerinde çalıştı. Altı (6) kişisel sergi yanında, Dokuz (9) ayrı şehirde Ondört (14) sokak sergisi açtı. 

1995-2000 yılları arasında (TST) Trabzon sanat Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı. Kitap resimleme, kitap kapağı, logo-amblem, afiş ve broşürler de çizmiş olan KOTBAŞ, Karikatürcüler Derneği üyesi ve merkezi Trabzon'da bulunan (MİZAHDER) Mizah Sanatı Derneği 'nin kurucu üyesidir. Onbir'i (11) yurtdışından olmak üzere toplam Ellibir (51) ödülü ve yine yurtiçi- yurtdışından aldığı onlarca  Diploma, Sertifika, Katılım, Teşekkür ve Başarı Belgesi bulunmaktadır.

'Yökname' (1985) ve 'Çizgi Dinleti' (1987) adlı ortak albümlernin yanısıra 'Trabzon'dan Trabzon'a' (2001) isimli kişisel illüstrasyon kitabı vardır. 2006 yılından bu yana çalışmalarını Anlara'da sürdürmektedir. ⬤
---------------
(Muammer KOTBAŞ);
---------------
'Temel Aga'nın Mektupları'- Serander Yayınları
Yazan; Mustafa Reşat SÜMERKAN
Çizimler; Muammer KOTBAŞ
Yayına Hazırlayan; Veysel USTA
Genel Yayın Yönetmeni; Kenan SARIALİOĞLU
Kapak Tasarımı; K.S.
Yapım / Uygulama; Serander
1. baskı; Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul-1997
2. baskı; Serander Yayınları, İstanbul- 2013
Web: www.seranderyayinevi.com
e-mail; serander@seranderyayinevi.com


 tam, 1.basım
'Temel Aga'nın Mektupları'
Mustafa Reşat SÜMERKAN 
(1. Basım, 1997 )
(Kapak: Muammer KOTBAŞ)

'Temel Aga'nın Mektupları'
Mustafa Reşat SÜMERKAN
( 2. Basım, Kasım 2013 )

 tam- iç kapak    çizim


(  Sayfa, 124-125 )


(  Sayfa, 88-89 )

--