Mimarlar Odası Ankara Şubesi Etkinlikleri Sona Erdi

🔴Etkinlikler içerisinde  “Başkentin Geleceğinde Atatürk Orman Çiftliği” sempozyumu, özel bir tema olarak gündeme alındı. Atatürk Orman Çiftliği’nin geleceğinin tartışıldığı, geçmişinin ve değerlerinin bir kez daha gün..

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Etkinlikleri Sona Erdi..

Karikatür atölyesinde görev alan karikatürcüler Seçkin TEMUR ve Muammer KOTBAŞ, gönüllü katılımcılarla iki hafta boyunca karikatür ve çizgi çalışmaları yaptılar. Bu süre sonunda ise ortaya çıkan "kent sorunları ve geleceği" ile ilgili karikatürler, etkinliklerin son gününde sergilenerek halka sunuldu..


Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından hazırlanan ve 01-13 Ekim 2012 tarihleri arasında “Başkentin Geleceğini Tasarlamak: KİMLİK | GELECEK | YAŞAM ” temalı "Mimarlık Haftası- 2012 Etkinlikleri" yapılan atölye sonuç bildirge sunuşları, yürüyüş ve konserle tamamlandı.

İki haftadır sürmekte olan etkinliklerde kent demokrasisi; söyleşiler, atölyeler, sergiler, film
gösterimleri ve AOÇ (Atatürk Orman Çiftliği) gündemli sempozyum ile tartışmaya açıldı. 

Tüm kentlilerin katılımına açık olarak düzenlenen 'Başkentin Geleceğini Tasarlamak: KİMLİK | GELECEK | YAŞAM' etkinlikleri kapsamında farklı disiplinlerin mimarlıkla olan ilişkisini değerlendiren söyleşiler gerçekleştirildi, hazırlanan gezici sergiler kentin farklı noktalarında kentlilerle paylaşıldı,  yapılan film gösterimleri ile kentsel yaşam zenginleştirilerek kent mekânları farklı işlevlere büründü.

'Başkentin Geleceğini Tasarlamak: KİMLİK | GELECEK | YAŞAM ” atölyelerinde, başkentin geleceği kimlik, gelecek ve yaşam üzerinden tartışmaya açılarak, Ankara’nın kültür mekanları, kentsel dönüşüm adı altında yaşanan gelişmeler, “Çılgın Projeler” adı altında gerçekleştirilmek istenenler, başkentin yeşil alanları, ulaşım ağı, pazar yerleri ve çok amaçlı kullanımları ve yaklaşan yerel yönetim seçimleri temel tartışma konularıydı. Bu atölyelerin yanı sıra fotoğraf, heykel, karikatür, edebiyat ve medya-iletişim atölyelerinde Ankara’nın mekansallığı gözler önüne serildi. 

Karikatür atölyesinde görev alan karikatürcüler Seçkin TEMUR ve Muammer KOTBAŞ, gönüllü katılımcılarla iki hafta boyunca karikatür ve çizgi çalışmaları yaptılar. Bu süre sonunda ise ortaya çıkan "kent sorunları ve geleceği" ile ilgili karikatürler, etkinliklerin son gününde sergilenerek halka sunuldu.

Etkinlikler içerisinde  “Başkentin Geleceğinde Atatürk Orman Çiftliği” sempozyumu, özel bir tema olarak gündeme alındı. Atatürk Orman Çiftliği’nin geleceğinin tartışıldığı, geçmişinin ve değerlerinin bir kez daha gün ışığına çıkartılarak paylaşıldığı  sempozyum, uluslararası katılımlıydı ve  sempozyumun temel konularından biri de dünya örnekleri üzerinden sürdürülebilir kentleşmede ekolojik parklar ve kentsel tarım olarak  programlandı.
13 Ekim 2012, Ankara'nın 'Başkent' oluşunun 89. yıl dönümü kutlamaları ile aynı güne rastlayan "Mimarlık Şenliği" kapanış etkinlikleri, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin "Ben Ankara" başlıklı "Başkent İçin Büyük Buluşma" yürüyüşü ile devam etti. Ankara'ya sahip çıkma yürüyüşü Ulus meydanından başlayıp, Kızılay Yüksel Caddesi'nde noktalandı. Ardından Ahu SAĞLAM'ın güzel türküleri eşliğinde 2012 etkinliklerinin kapanışı gerçekleşmiş oldu. ⬤
---------------
(Fotograflar & Haber: CARTOONCOLORS)

Yürüyüş Ulus'tan başladı
Karikatür Atölyesinin ürettiği karikatürler ilgi gördü

Diğer atölyeler de çalışma sonuçlarını sundular 

Atölye sunuşları katılan konuklara aktarıldı
Karikatür Atölyesinin sergisi

Kapanış Konseri
Ahu SAĞLAM