Karikatür, Rasim KOZ.. "Sonuç"


"Sonuç"..

Perşembe 25.08.2016 CartoonColors
Karikatür: Rasim KOZ, Türkiye


Rasim KOZ
Türkiye